FILSAN HOIVA & KOTIPALVELU OY

Yhtiö järjestää yksityisiä kotihoidon palveluita. Kotihoidon palvelut sisältävät hygienian hoitoa, lääkehoitoa, haavahoitoa, asunnon pientä yleis siistimistä sekä ravitsemuksesta huolehtimista. Lisäksi voimme ulkoiluttaa ja auttaa asioiden hoidossa kuten apteekissa ja kaupassa asioinnissa. Yhtiön tavoitteena on auttaa kotona asuvia ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita ja lyhyt aikaisesti apua tarvitsevia asiakkaita sekä antaa pieniä hengähdystaukoja omaishoitajille.

Filsan Hoiva&Kotipalvelu Oy tarjoaa yksilöllistä ja asiakaslähtöistä terveydenhoitoa, hoivaa ja aktivoivaa toimintaa asiakkaiden elämään, huomioiden erikoisryhmänä erityisesti ulkomaalaiset ikäihmiset.

Yhtiön tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden toteuttaminen mahdollisimman hyvin sekä syrjäytymisenehkäiseminen ja erikoisryhmien elämän aktivoiminen.Kotihoidon palvelut -hygienian hoitoFilsan Hoiva&Kotipalvelu Oy tarjoaa yksilöllistä ja asiakaslähtöistä terveydenhoitoa, hoivaa ja aktivoivaa toimintaa asiakkaiden elämään, huomioiden erikoisryhmänä erityisesti ulkomaalaiset ikäihmiset.

Hoidamme rakkaudella, Niinkuin haluaisimme itseämme hoidettavan

Arvot ja toimintaperiaatteet

Yrityksemme työntekijät sitoutuvat kunnioittamaan jokaisen asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta,

huomioimaan jokaisen asiakkaan yksilönä huomioiden heidän monenlaiset tarpeet, toiveet ja odotukset, sekä huolehtimaan asiakkaiden turvallisuudesta. Ajatuksena on kohdata ja hoitaa asiakkaat siten kun haluaisimme itseämme kohdeltavan.Tavoitteena on myös kiireettömyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan.

- lääkehoito

- haavahoito
- ravitsemuksesta huolehtiminen
- asunnon pieni yleissiistiminen
- ulkoilutus
-asioiden hoitamisessa avustaminen esimerkiksi apteekissa tai kaupassa käynti


Tuemme asiakkaan omatoimisuutta ja virkeyttä.asiakkaamme saavat turvallista hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Meille erityisen tärkeää on yksilöllinen huolen­pito ja ihmis­läheisyys.Pyrimme siihen, että asiakkaan luona käy aina sama/samat hoitajat.